05 Tân Thái 3, Phượng Mân Thái, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng